GYERMEKGYÓGYÁSZATI DIAGNOSZTIKA

 

DIAGNOSTIC PEDIATRIC.-Román nyelvü kiadás.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI DIAGNOSZTIKA.

internet -

www.dr.bauerbela.ro

- és -

www.Conexiuni-medicale.ro

MOTTÓ

Ha ezen munka segítségével csak egy gyermek életét sikerül megmenteni már megérte az áldozatos munkát.

Dr. BAUER Béla

gyermekgyógyász főorvos, az orvostudományok doktora.

 


ISMERTETŐ

Az igényes szakmunka 280 oldal terjedelmű, 17 fejezetet és 409 vázlatot tartalmazó CD-kiadvány. Az első ilyen jellegű elektronikus orvosi szakmunka az országban.

A kiadvány aktualitása és előnyei a következők:

1. Teljes igényű és leülepített szakmai áttekintést ad a gyermekgyógyászat klasszikus és mai,tudományos és gyakorlati adattárából.

2. Egy számítógépbe betáplálva azonnali információkat nyújt/1-2 másodperc/ olyan részletkérdésekről, amelyekhez csak időigényes és fáradtságos dokumentációs munka után juthatunk hozzá.A Web lapomon a Diagnostic pediatric-cim alatt található

Napjainkban, amikor a gyermekgyógyászati képzés nem kap méltó rangot a felsőoktatásban (megszűntek a gyermekgyógyászati karok az orvostudományi intézetekben) a végzős orvosok, saját hibájukon kívül nem kellően leülepített gyermekgyógyászati ismeretekkel kezdenek hivatásuk felelősségteljes gyakorlásához. Úgy gondolom hogy ez a munka hiánypótló lehet a mindennapi gyermekgyógyászati ténykedésben.

A CD-ben foglaltak szakmailag, életszerűen a mindennapi orvosi gyakorlat igényeit figyelembe véve, steril szakmai eszmefutásokat nélkülözve szolgátat információkat, szinoptikus táblázatok, vagy rendszerezett felsorolások formájában a gyakorló orvosnak és rajta keresztül a szülőknek a gyermek aktuális fizikai és szellemi fejlettségi állapotáról, valamint a betegségnek a jellegéről vagy milyenségéről, a gyógyulás kilátásairól.

A kiadvány gyakorlati hatásfoka a számítógéppel rendelkező orvosi rendelőkben lesz mérhető. A megfelelő fejezeteket mindvégig lehet időszerűsíteni, kiegészíteni vagy kiiktatni egyes részeket vagy fejezeteket, mindezeket a felhasználó orvos gondolkodásmódjához modulálni a szakmai élményanyag az egyéni elméleti és gyakorlati felkészültség függvényében. A szerző ilyen értelemben teljes mozgásteret engedélyez a felhasználónak. Ez az elektronikus kiadvány ha illetékes, érdeklődő kézbe kerül, sokáig él és használható és az esetek többségében egy egész szakmai karrieren elkísérhet, természetesen az elmaradhatatlan szakmai időszerűsítésekkel.

 


TARTALMILAG a 17 fejezet a következő problémákkal foglalkozik:

- a gyermek fizikai, szellemi és érzékszerveinek fejlettségi foka

- a helyes kórtörténet, a beteg gyermek vizsgálatának a metodológiája

- a részletes gyermekgyógyászati szemiológia, a 56 főbb tünetcsoporttal

- a gyermekbetegségek főbb tüneteinek vagy tünetcsoportjainak az értékelése korcsoportok szerint (újszülött, csecsemő, kisded, iskolás gyermek)

- a diagnózis vagy kórisme felállításának a rendszertana

- a diagnosztikai tévedések megelőzésének lehetőségei

- a gyermekgyógyászatban gyakrabban előforduló betegségek

- ritkább gyermekgyógyászati kórképek

- a sebészeti vonatkozású gyermekbetegségek műtéti kezelési időpontjánakoptimális időpontja

- szindromatologia

- a sokat vitatott antibiotikum kezelés ésszerű alapjai

- a csecsemő és gyermektáplálás időszerű kérdései

- gyermekkori oltások naptára, formái, javallatai és ellenjavallatai

- a csecsemőgondozás sarkalatos szervezési problémái,és szakmai tartalma

- fontosabb laboratóriumi adatok gyermekkori rendszertana

- aktuális orvos etikai kérdések

 


A kiadvány DOKUMENTACIÓS FORRÁSAI rendkívül gazdagok:

a klasszikus német gyermekgyógyászati irodalom forrás anyagától kezdve- ROMINGER - FEER - KLEINSCHMIDT - MORO - GRUNDLER - HENOCH - GLANTZMANN - FANCONI

,szerepelnek a angol-amerikai- NELSON - BARNETT- EINHORN-KEMPE - J.CAFFEY - KELALIS KING, MENKES,NATHAN,DUNCAN şi alţi

,francia- ROBERT DEBRE - MARCEL LELONG -JEAN DUPUY

,román- ALFRED RUSESCU - C.C. CONSTATINESCU - GHEORHE GOLDIS - MIRCEA GEORMEANU - MIRCEA MAIORESCU - VALERIU POPESCU - A.CHISU - J.BUTNARIU

- magyar- KERPEL FRONIUS - BODA DOMOKOS - GEGESI KISS szerzők örökértékű munkái.

Úgyancsak említésre méltó a világ legrangosabb gyermekgyógyászati folyóiratainak szintézisei adott témákban-- PEDIATRICS-KINDERARTZ-ANNELES DE PEDIATRII-ARCHIVES FRANCAIS DE PEDIATRIE-PEDIATRIA-GYERMEKGYOGYASZAT,AMERICAN JOURNAL OF DISEASES OF CHILDREN-J.A.M.A. ETC

- Nem elhanyagolható a szerző személyes 53 éves szakmai élményanyaga (szakmai minősítő tanfolyamok,továbbképzések a hazai és külföldi rangos gyermekgyógyászati intézményekben, doktorátusi tézis anyaga, közlemények a hazai és külföldi szaklapokban) és nem utolsó sorban egy emberöltő a beteg gyermek szolgálatában.

A kiadvány egy külön fejezete a „BLITZ diagnózis a gyermekkorban”. Az ebben foglalt 403 tétel hozzásegítheti a gyakorló orvost hogy az első benyomás alapján egy prezumptív vagy előzetes diagnózist mondjon a szülőknek. Az orvosi hivatás „ősrégi” problémája a gyógyító tevékenység kapcsán, a beteggel való első találkozás alkalmával nagy valószínűséggel kórismét mondjál, ennek az aktusnak a sikere, mindig tiszteletet és elismerést vált ki a hozzátartozóból.

A Web lapomon az alábbi két képi diagnosztikai fejezetet egy külön kiadványban foglaltam össze aminek a cime –ATLAS DE PEDIATRIE-és ugyancsak erre a lapra helyeztem.

„GYERMEKGYÓGYÁSZAT KÉPEKBEN” tulajdonképpen a gyermekbetegségek egy 550 számu képanyagon való atlasz-szerű megjelenítése főként azon kollégák számára jelenthet értéket, akiket egy-egy vizuális jelenség vagy élmény egész életükön át elkísér vagy esetleg emlékeztet

A „RADIOLÓGIAI IMAGINISZTIKA” című fejezet rendszerekbe foglalt ikonográfiát tartalmaz 433 felvétellel, és a szükséges radiológiai szemiológiai leírással..

 


TISZTELT KOLLÉGANŐK ÉS KOLLÉGÁK!

53 évvel a tarsolyomban a mindennapi tépelődések árnyékában, ami még napjainkban sem megértett közös sorsunk, írtam meg ezt a munkát, nagyon jó szívvel és őszinte segíteni akarással főként a fiatal –végvári-sorstársaimnak akik itthon Erdélyben akarják hivatásukat gyakorolni.Az ő jövőjük feltétlenül kötődik az államnyelv megfelelő ismeretéhez-például-egészségügyi adminisztráció,a betegekkel való komunikáció,minősitési vizsgák,tudományos munka stb

De nem utolsó sorban azoknak a segítségére,akik egy sztetoszkóppal a nyakukba aggatva kell megküzdjenek a gyermekkellátás sűrűjében, az első vonalban. Fogadjátok megértéssel és szeretettel ezt a törekvést.

Tisztelettel,

Dr. Bauer Béla

Szatmárnémeti, 2009 Január